Praca zdalna - kto jej nie lubi i czy osoby, które ją wykonują odczuwają potrzebę integracji?

Praca zdalna – kto jej nie lubi i czy osoby, które ją wykonują odczuwają potrzebę integracji?

Praca zdalna – jak wynika z badań dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor – jest częściej źle oceniana przez przez przedsiębiorców niż pracowników. Co trzeci pracodawca i co piąty pracownik uważa, że przynosi ona gorsze efekty. Home office najmniej przypadł do gustu branży handlowej, przemysłowej i mikrofirmom.

Głównie z punktu widzenia wpływu pracy zdalnej na biznes, przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są z niej zadowoleni. Według połowy z nich pracownicy, którzy świadczą pracę w domu robią to równie efektywnie jak pracownicy w biurze. Z kolei 7 proc. z nich uważa, że ich efektywność się poprawiła.

Wielkość firmy ma znaczenie

Im większa firma, tym lepiej postrzegani są pracownicy działający w domu. 68 proc. pytanych prowadzących swój biznes w grupie średnich przedsiębiorstw (od 50 do 249 pracowników) wypowiada się o nich neutralnie lub pozytywnie. Jeżeli chodzi natomiast o mikrofirmy, które zatrudniają do 9 osób, to pozytywny stosunek do pracowników zdalnych deklaruje połowa z nich.

Czytaj także: Jakie kary grożą za brak szkolenia BHP?

Praca zdalna a poszczególne branże

Home office – co można zresztą uznać za pewną ciekawostkę – największym zadowoleniem cieszy się w budownictwie i transporcie, najmniej natomiast zadowolone są z niego handel i przemysł. Na pogorszenie wydajności pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki z domu wskazuje jedna trzecia przedstawicieli przedsiębiorstw. Swoje niezadowolenie z pracy wykonywanej poza siedzibą firmy częściej wyrażają małe biznesy (41 proc.) oraz przedstawiciele handlu i przetwórstwa przemysłowego – negatywną opinię na jej temat ma niemal połowa z nich.

Czytaj także: Narzędzia do pracy zdalnej dla osób z niepełnosprawnością 

Jaki jest stosunek pracowników do pracy zdalnej?

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia BIG InfoMonitor, 53 proc. osób aktywnych zawodowo pracuje poza siedzibą firmy. Co czwarta osoba nie potrafi określić, czy wykonywanie pracy poza okiem szefa jest mniej lub bardziej efektywne. Jest nieźle – tak uważa ponad połowa badanych, z czego 39 proc, jest przekonanych, że nie pracują gorzej niż w siedzibie firmy, natomiast 13 proc. uważa, że w tym trybie nawet lepiej wykonuje swoje obowiązki.

Na pogorszenie efektywności osób pracujących w trybie home office wskazuje z kolei 22 proc. wobec 33 proc. pracodawców. Praca zdalna w 51 proc. wykonywana jest przez kobiety, natomiast w 55 proc. przez mężczyzn. Warto zauważyć, że w tym aspekcie bardziej samokrytyczne są panie. Częściej niż inni na spadek jakości pracy zdalnej wskazują osoby z wykształceniem wyższym i pochodzący z miast liczących od 200 do 499 tys. osób.

Czytaj także: Jak twórczość artystyczna wpływa na życie osób z niepełnosprawnościami? 

Home office a wypoczynek

Home office

39 proc. respondentów sondażu BIG InfoMonitor i BIK wśród pracowników Grupy BIK (BIG InfoMonitor i BIK), który został przeprowadzony w kwietniu 2021 roku, deklaruje, że przy wykonywaniu pracy zdalnej w domu potrafi oddzielić jej od wypoczynku podczas dni wolnych. Niemal 44 proc. ankietowanych przyznaje się do sprawdzania firmowej poczty, pomimo że jest to dla nich męczące.

18 proc. badanych z kolei nieustannie korzysta z laptopa lub telefonu i nie potrafi tego przerwać. Z badań wynika również, że zdecydowana większość pracowników ma pozytywny stosunek do pracy zdalnej i nie chciałaby wrócić w pełni do modelu stacjonarnego.

Trzeba jednak jasno stwierdzić, że praca zdalna nie przynosi dla nich wyłącznie samych plusów.

Czytaj także: Jakie są aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną?

Praca zdalna a potrzeba integracji

Integracja w pracy

Jak wynika z badania sondażowego Dailyfruits Pracodawca wsparciem na home office, 57 proc. ankietowanych pracowników w najbliższym czasie odczuwało potrzebę udziału w firmowych działaniach integracyjnych. Według co drugiej ankietowanej osoby takich działań zabrakło w czasie pracy zdalnej.

Osłabienie relacji pomiędzy pracownikami to jeden z minusów pracy zdalnej. Tryb home office ograniczył komunikację pomiędzy ludźmi do wymiany informacji. W czasie pandemii na znaczeniu zyskała nie tylko organizacja pracy zespołów, które się rozproszyły, ale także motywowanie ich członków do działania.

Czytaj także: Jak motywować osoby z niepełnosprawnościami do pracy? 

Pandemia koronawirusa uniemożliwia lub utrudnia integrację pomiędzy pracownikami w jej stacjonarnej formie. Wyjścia i wyjazdy firmowe stały się przez nią niemożliwe. Dotyczy to także zespołowego uczestniczenia w plenerowych zawodach sportowych. W związku z tym pracodawcy zmuszeni zostali do poszukiwania alternatyw na integrację, efektem czego są nowe pomysły na zdalny team building.

Pracownicy w stosunku do pracodawcy odczuwają potrzebę wspierania ich zdrowia i samopoczucia. Jak wynika z raportu Activy Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych, największe potrzeby dotyczą regularnej aktywności fizycznej – 68 proc., zdrowego odżywiania – 52 proc., równowagi psychicznej – 44 proc. oraz jak najmniejszego stresu – 41 proc.

Praca w domu

71,1 proc. badanych odczuwa potrzebę firmowej integracji, z czego 59,4 proc. wyraziło potrzebę bezpośredniego spotykania się z innymi pracownikami w warunkach, jakie narzuciła nam pandemia. 57 proc. ankietowanych uważa z kolei, że zarówno teraz, jak i po powrocie do pracy w trybie stacjonarnym firmy powinny organizować działania integracyjne online, jak chociażby wspólne gotowanie na żywo, gry czy nieformalne spotkania okolicznościowe.

Pracownicy powinni mieć możliwość spotykania się w nieformalnych okolicznościach niezależnie od obowiązującego modelu pracy. Zbliża to bowiem do siebie ludzi i motywuje ich do lepszego działania. 

Pamiętajmy jednak, że praca zdalna może generować także negatywne odczucia: przygnębienie, frustrację, samotność oraz stres.

Nie jest ona efektem pandemicznej czy postpandemicznej rzeczywistości. Do tej pory wykonywali ją przedstawiciele niektórych zawodów, jak chociażby programiści czy copywriterzy, czy osoby z niepełnosprawnościami, które znajdowały zatrudnienie w tychże zawodach lub na etatach – np. jak analitycy internetowi czy telemarketerzy.

Konieczność izolacji społecznej spowodowanej pandemią koronawirusa obnażyła w pełni oblicze pracy zdalnej. Widoczne są jej ewidentne pozytywy, ale także widać, jakie negatywne skutki, a nawet zagrożenia o charakterze społeczno-zdrowotnym może ona implikować. Należy zatem jak najszybciej zadbać o odpowiednie regulacje prawne i postawy mentalne w nas samych, które będą się do niej odnosić.

Czytaj także: Jakie bariery przeszkadzają w życiu codziennym osobom z niepełnosprawnościami?